Конфиденциалност

(за онлайн потребители, които не са влезли в споразумение за обработка на генетични данни с нас)

Кога събираме информация от и за Вас?

Ние събираме информация от Вас, когато се свържете с нас чрез формата ни за контакт, направите поръчка през нашия сайт или когато получим Вашите генетични резултати и съпровождащата ги информация.

За какво ще използваме Вашата информация?

Информацията, която събираме от Вас, може да се използва за една от следните цели:

  • За контакт с Вас;
  • За да Ви изпратим комплекта, с помощта на който сами ще вземете Вашата ДНК проба;
  • С цел да бъде коректно анализирана Вашата ДНК проба от съответната лаборатория;
  • За да получите достъп до резултатите от ДНК изследванията си;
  • За да се подобри качеството на предлаганите от нас услуги;
  • При абонамент за бюлетин – за да Ви изпращаме нова информация касаеща НутриГенЛабс ЕООД и дейността ни;
  • В качеството Ви на клиент на НутриГенЛабс ЕООД – да Ви уведомяваме за наши анкети, нови продукти и др.;

Как защитаваме Вашите данни?

При извършване на транзакция за заплащане на продукт, ние използваме криптографски протокол или така наречения SSL сертификат. SSL е протокол, който защитава информацията, като я пренася през интернет пространството в криптиран формат. Използването на SSL връзка е стандарт при работа с електронни магазини и осъществяването на електронни разплащания‏.

Използване на бисквитки (“cookies”)

„Бисквитките“ са файлове, които помагат на сайтовете да запомнят информация за посещението Ви, като предпочитания от Вас език и други настройки. Това може да улесни следващото Ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас.
Ние също използваме бисквитки, когато Вие използвате лог-ин формата ни.

Споделяне на информация с трети страни

Ние можем да споделяме Вашата лична информация с оторизираните ни партньори от трети страни, агенти и изпълнители. Например, ако се наложи да Ви изпратим комплект за взимане на ДНК проба, ние трябва да споделим Вашето име, адрес и телефон с куриерската служба.

Онлайн декларация за конфиденциалност

Тази онлайн политика за конфиденциалност се отнася само за информацията, събрана чрез нашия сайт, а не за информацията, събрана офлайн. Този документ допълва нашите Условия за ползване, където са изложени всички условия, според които ние извършваме дейността си.

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с политиката ни за конфиденциалност.

Промени в нашата Политика за конфиденциалност

Ако решим да променим нашата политика за конфиденциалност, ние ще публикуваме промените на тази страница.