Медиите за нас

сп. 360°“Гените ще ти го кажат” Септември 2016г.
“О‘Здравей” в телевизия BiT“Кой е спортът, закодиран в гените ни?” Август 2016г.
сп. “9 месеца”“ДНК прочит на бъдещето” Юли 2016г.