Клетка

Какво е клетка и какво съдържа?

Клетката е най-малката цялостна жива система, която е възникнала по време на еволюцията в природата. Всеки един жив организъм е изграден от клетки. Водата е главна съставка на всяка жива система. Тя е отличен разтворител и участник и биохимичните реакции, протичащи в цялото ни тяло.

Елементите с високо съдържание в клетките се означават като макроелементи, а присъстващите в минимални количества – съответно микроелементи. Благодарение на свързването на тези микро и макроелементи с вещества и/или комплекси, се образуват биомолекули.

Тези биомолекули биват няколко вида, а именно: белтъци, нуклеинови киселини, въглехидрати и липиди (мазнини).

Строеж на клетката

Всяка клетка съдържа три основни структури – мембрана, цитоплазма и ядро.

Клетъчната мембрана обособява и ограничава клетката като самостоятелна единица. Избирателно пропуска или блокира преминаването на хранителни вещества.

Цитоплазмата представлява вътреклетъчното пространство, в което са разположени клетъчните органели.

Клетъчното ядро е най-големият органел, който е ограничен със своя собствена мембрана и в него се съдържа генетичния материал на клетката, организиран в хромозоми.

Please follow and like us: