Метаболизъм

Какво е метаболизъм?

Това е съвкупност от всички биохимични реакции, които протичат в клетките и тъканите на всяко живо същество. Възможностите на тялото ни са изцяло зависими от тези постоянни метаболитни процеси. Някои от най-важните са:

  • развитие и адаптация;
  • възпроизвеждане (делене) на клетките;
  • обновяване на клетките;
  • отговор на промени в заобикалящата среда;

Важно е да знаем, че метаболизмът на всяка клетка е подчинен на нуждите на целия организъм и нарушаването му, може да доведе до възникване на болестни (патологични) състояния.

Постоянството и пренастройването на клетъчния метаболизъм в отговор на външни и вътрешни промени се осъществява чрез регулаторни механизми. При човека, с участието на хормони се постига равновесие на обмяната в цялото тяло. Нарушаването на този баланс по различни причини или невъзможността за адаптиране води до различни заболявания. Изясняването на същността на тези заболявания е от изключително значение за успешното им превенциране и лечение.

Please follow and like us: