Белтъци

Белтъците са основен градивен компонент на живите клетки. Имат сложна структура и са изградени от 20 различни вида аминокиселини, които се свръзват в полипептидни вериги. (Пептид – нискомолекулно органично съединение, изградено от няколко аминокиселини).

Аминокиселините са основни градивни елементи на белтъчните молекули. Двайсетте аминокиселини, участващи в полипептидните вериги на белтъците, са кодирани в нашето ДНК.

Полипептидна верига – права верига, изградена от аминокиселинни остатъци, свързани помежду си с пептидни връзки.

Белтъците изпълняват разнообразни и важни функции в целия организъм. Участват в изграждането на структурните елементи на клетките, имат каталитични функции (ускорявайки или забавяйки химичните реакции в клетките). Голяма част от хормоните са с белтъчна природа и имат регулаторни функции. Други белтъци изпълняват транспортни функции (например хемоглобинът е белтък, който пренася кислород в кръвта). Белтъците-антитела имат защитни функции като свързват и/или обезвреждат чужди молекули попаднали в организма (антигени). Белтъците, регулиращи мускулните движения притежават съкратителна функция. И т.н.

На практика всяка част от метаболизма се контролира от даден белтък. Различията между организмите до голяма степен се обясняват именно с различията в белтъчния им набор, кодиран в гените на всеки отделен индивид.

Please follow and like us: