Въглехидрати

Въглехидратите са едни от основните органични съединения в клетката. Те са от изключително значение, защото се използват като източник на енергия за осъществяване на всички жизнени процеси в организма.

При изготвянето на здравословен хранителен режим е важно да знаем кои въглехидрати са бързи и кои бавни. Това се определя според стойността на техния гликемичен индекс (ГИ).

ГИ – това е скала, според която се определя бързината на разграждане на даден въглехидрат до глюкоза. За сравнение се взема глюкозата, която е с ГИ = 100 и спрямо нея се определя ГИ на останалите въглехидрати. За храни с нисък ГИ, се смятат тези със стойност под 40. Храни с ГИ м/у 40 и 60 са със средно ниво, а тези със стойност над 60 – съответно с висок ГИ.

Според структурата си, въглехидратите се делят на прости и сложни. Простите въглехидрати (моно и дизахариди) са основен източник на енергия. Усвояват се много бързо от организма. Примери за прости въглехидрати са: глюкоза, захароза, галактоза и др. Храните, съдържащи голямо количество прости въглехидрати, имат висок гликемичен индекс (ГИ).

Сложните въглехидрати (полизахариди), освен като източник на енергия, могат да бъдат и градивен елемент на клетките. Усвояват се по-бавно, в сравнение с простите въглехидрати. Има и такива (напр. целулоза), които не се усвояват, но играят важна роля в храносмилането.

Храните, съдържащи голямо количество сложни въглехидрати имат среден или нисък ГИ (бобови и зърнени култури, зеле и др.)

Please follow and like us: