Станете ни партньор

Опознайте гените на клиентите си

Станете партньор на NutriGenГенетичните проучвания са в центъра на клиничните науки. Малко области са реагирали така положително на този прогрес, както персонализираната медицина. Генетичните проучвания, свързани с метаболизма, болестите на цивилизацията, спортните резултати и режима на хранене, сега позволяват на индивидуалните, генетично обусловени реакции да бъдат включени към персонализираните протоколи.

Влиянието, което начина на хранене и живот, спорта и околната среда упражняват върху индивидуалната ни генетична природа, не трябва да се подценява. Знанието за това, как гените се активират от външни фактори, позволява разработването на високоефективно, персонализирано лечение. Независимо дали клиентът страда от хронична болест или е привидно в блестяща физическа форма, информация за генетичния му профил би могла да разкрие и най-добре скритите ключове към подходящото лечение и тренировъчен режим.

Използвайки тези нови знания, специалистите могат да създават програми за диети, упражнения и промени в начина на живот, специфично насочени към определен клиент. Всеки един от нашите тестове представлява поглед отвътре към генетичния код на клиента и разкрива към какво той е чувствителен, на какво е податлив и какво отключва истинския му здравен потенциал.

Нашето обучение

Специалистите вършат работата си най-ефективно, когато са добре информирани. С тази цел ние предлагаме обучителни курсове, които разширяват познанията на специалистите и ги подпомагат в работата им с техните клиенти. Това спомага за точната интерпретация и приложение на резултатите, поддържа интегритета на практиката и дава на клиенти и специалисти знанията, необходими за въвеждането на ефективни промени в начина на живот. За да получите информация за предстоящи обучения, моля, свържете се с нас.

Защо е необходимо това?

Важно е да се разбере как работим с тези резултати и как са създадени те.

Работим на две нива – едно не толкова сложно, насочено към клиентите, и друго – по-персонализирано, насочено към специалистите. Генетичните резултати сами по себе си предоставят доста информация, но ние ги представяме по такъв начин, че ако клиентът ги получи и не се консултира със специалист (особено с диетолог), то той пак ще получи полезна информация и препоръки.  В този случай обаче резултатите далеч няма да са толкова полезни, колкото биха могли да бъдат при консултация с диетолог.

Ето защо силно препоръчваме генетичните резултати да се използват в контекст. Когато специалистите консултират клиент, те вземат предвид много неща – медицинска история, история на хранителните навици, фамилна обремененост,  актуален хранителен режим и спортни занимания. Също така се отчитат предпочитанията на клиентите към храна, наличието на възможни алергии и целите, които трябва да се постигнат.  Вярваме, че всички тези неща са важни, но за да се персонализира истински даден спортен или хранителен режим, липсващото звено е генетиката. Резултатите на нутригеномиката не могат и не трябва да се интерпретират сами по себе си, те са важен инструмент, който подпомага създаването на интегрални персонализирани програми.

Невъзможно е да бъде събрана достатъчно информация от даден човек за различните фактори, които влияят на изискванията му, така че дори не се и опитваме.  Затова има добре обучени диетолози и професионалисти в областта на здравеопазването. Нашата задача е само да предоставим генетичните резултати на клиента, останалата информация трябва да бъде събрана от специалистите и след това интегрирана с генетичните резултати.