Метаболизмът на алкохола – ключ към опасностите от алкохола?, Част 1

Метаболиъм на алкохолаСкоростта на метаболизма е различна при различните хора

Защо някои хора пият повече алкохол от други? Защо някои развиват сериозни здравословни проблеми поради злоупотреба с алкохол, а други – не?

Високата консумация на алкохол повишава риска от доста здравословни проблеми – алкохолизъм, заболяване на черния дроб и рак. При някои от употребяващите редовно алкохол, обаче, изглежда съществува по-висок риск от възникване на тези заболявания, отколкото при други.

Учените смятат, че разликата се обуславя от начина, по който организмът разгражда и отделя алкохола, а той се различава много при отделните хора и зависи от няколко фактора.

Колко бързо се метаболизира алкохолът?

Без значение колко точно алкохол приема човек, организмът му може да метоболизира само определено количество на всеки час. Таблицата по-горе показва средното време, което било необходимо на осем мъже да достигнат отново нулева концентрация на алкохол в кръвта без да приемат храна, след като набързо са изпили 1-4 стандартни питиета.

Таблицата показва, че при тези, които изпили само едно питие, концентрацията на алкохол в кръвта достигнала отново 0.00 само след около два часа. Онези, които изпили четири питиета през първия час, успели да се върнат до нормалното за организма ниво от 0.00 промила след седем часа.

Това се случва тъй като организмът може да разгради и изхвърли от кръвообращението само определено количество алкохол на час. Времената, посочени в таблицата, са усреднени – времето, необходимо на даден човек да метаболизира алкохола, може да се различава сериозно от средното, поради причини, върху които ще се спрем по-нататък.

Метаболизмът на алкохола

Алкохолът се абсорбира в кръвта от стомаха и червата и след това се метаболизира от ензими – химически съединения в организма, които разграждат други химически съединения.

Два експресирани в черния дроб ензима – алкохол дехидрогеназа (ADH) и алдехид дехидрогеназа (ALDH), започват да разграждат молекулата на алкохола, за да може в крайна сметка той да бъде изхвърлен от организма.

ADH спомага за превръщането на алкохола в ацеталдехид. Ензимите цитохром P450 2E1 (CYP2E1) и каталаза също разграждат алкохола до ацеталдехид.

Един много токсичен канцероген

Ацеталдехидът остава в организма за много малко време, тъй като бързо се превръща в ацетат от други ензими. След това ацетатът се разгражда до въглероден диоксид и вода.

Въпреки че ацеталдехидът остава в тялото за кратко време, той е много токсичен и добре познат канцероген.

По-голяма част от алкохола се метаболизира от черния дроб по начина описан по-горе, но малки количества алкохол се елиминират от организма чрез образуване на етилови естери на мастните киселини (FAEE) – вещества, които вредят на черния дроб и панкреаса.

Малка част от приетия алкохол не се метаболизира, а се изхвърля чрез дъха и урината, като по този начин се измерва нивото на алкохол в кръвта чрез дрегер и изследване на урина.

Ацеталдехидът е опасен

Ацеталдехидът може да нанесе значителни увреждания на черния дроб, тъй като това е мястото в организма, където по-голямата част от алкохола се разгражда до този токсичен отпадъчен продукт. Част от алкохола, обаче, се метаболизира в панкреаса и мозъка, където ацеталдехидът също  може да увреди клетките и тъканите.

Малки количества алкохол се метаболизират в стомашно-чревния тракт, който също може да бъде увреден от ацеталдехида.

Някои учени смятат, че ацеталдехидът не само причинява увреждания на тъканите, но и играе роля за възникването на някои от поведенческите и физиологичните ефекти, свързвани с приема на алкохол.

Причинява ли ацеталдехидът увреждания?

Метаболизъм на алкохолаКогато учени дали ацеталдехид на лабораторни животни, това довело до липса на координация, нарушения на паметта и сънливост.

Други учени твърдят, че не е възможно ацеталдехидът да причинява сам тези ефекти, тъй като мозъкът се предпазва от токсични вещества в кръвта чрез кръвно-мозъчната бариера.

Когато обаче ензимите каталаза и CYP2E1 метаболизират алкохола (което се случва само при прием на големи количества алкохол), ацеталдехидът може да се синтезира в самия мозък.

Гените зад метаболизма

Количеството алкохол, което човек може да метаболизира за един час, зависи от размера на черния му дроб и индекса на телесната му маса. Следователно, бързината, с която се метаболизира алкохолът, може да варира значително.

Изследванията показват, че гените на човек вероятно са най-значимият фактор, които обуславя колко ефективно алкохолът се разгражда и отделя от организма.

Вариации в ензимите ADH и ALDH се проследяват до вариации в гените, които кодират тези ензими. При някои хора ензимите ADH и ALDH не работят много добре, докато при други те са много по-ефективни.

Източник: verywell.com; автор: Buddy T, Steven Gans, MD

<<Част 2 – Ензимите на някои хора не са толкова ефективни, Метаболизмът на алкохола – ключ към опасностите от алкохола?

Генът ALDH2, който се свързва с метаболизма на алкохол, може да бъде изследван в ДНК теста NGHealth. Алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2) е ензим, който се експресира в черния дроб и преработва токсични, канцерогенни алдехиди в ацетат. Ето защо този ензим играе ключова роля в защитата от оксидативен стрес.
Please follow and like us: