Павлин Неделчев за изследването NGHealth

В бизнеса си винаги се старая да помисля за всичко и да се справя с проблемите още в зародиш. Да, това отнема някакви ресурси и време, но крайният резултат е спокойствие и дългосрочност. И понеже правя аналогии с тази идеология и в други сфери от живота си, смятам, че бъдещето на медицината е в ранната превенция на проблемите и персонализираното здравеопазване. Смея да твърдя, че в момента NGHealth на NutriGen е един от малкото продукти в България, които дават резултати в тази посока.

Please follow and like us: